ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE WWW.EDUTOUR.VN

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên website của EduTour. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này và trong Quy định Bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng website này.

THAY ĐỔI HOẶC CHỈNH SỬA

EduTour có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Bạn nên xem lại Điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập website trước khi xem những trang thông tin khác tại website EduTour. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các trang thông tin khác của website EduTour sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

EduTour chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của EduTour hoặc bên thứ ba cấp phép cho EduTour. 

Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ www.edutour.vn mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA EDUTOUR

EduTour có quyền thay đổi và/ hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

EduTour có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/ thiết bị thuộc bên thứ ba (là bên cung cấp dịch vụ hosting) nằm ngoài sự kiểm soát của EduTour. Theo đó, EduTour không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của EduTour. EduTour cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng pháp luật Việt Nam. Khi đó, EduTour sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. 

Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, EduTour không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn có thể tải lên và/hoặc tải về nội dung. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh chụp, ảnh đồ họa, video, tin nhắn hoặc nội dung khác do bạn đăng tải (“Nội dung đăng tải”) thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi nội dung mà bạn tải lên, đăng tải, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua phương tiện khác, và mọi nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung đăng tải. 

EduTour không chịu trách nhiệm về mọi Nội dung đăng tải của bạn. Trường hợp Nội dung đăng tải của bạn mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối, EduTour có quyền xóa nội dung bất kỳ lúc nào, kể cả không hạn chế đối với bất cứ nội dung nào mà EduTour tự xác định là có tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối.

Bạn cho phép EduTour sử dụng, sao chép, công bố công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa Nội dung đăng tải theo cách thức không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được trả phí đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các công việc phát sinh liên quan hoặc kết hợp Nội dung được nộp với các công việc khác cũng như cấp phép thêm cho nội dung tương tự.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất việc đăng ký hoặc cùng với việc sử dụng một số dịch vụ, bạn đồng ý sẽ nhận thông tin liên quan đến dịch vụ, sản phẩm của EduTour qua email, SMS và/hoặc bằng các phương tiện khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký với EduTour.