SỨ MỆNH

EDUTOUR hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam phát triển và hoàn thiện khả năng ứng dụng bài học vào thực hành, xây dựng nền tảng thực tiễn sâu sắc, để tự tin quyết định con đường tương lai và trở thành CÔNG DÂN TOÀN CẦU HẠNH PHÚC.

NHIỆM VỤ

EDUTOUR Là người dẫn dắt các bạn trẻ thông qua việc:

  • Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp thông qua việc giúp các bạn trẻ hiểu chính bản thân và hiểu cuộc sống.
  • Tạo môi trường thực hành, mang lớp học ra thực tiễn để kết nối giữa lý thuyết và ứng dụng.
  • Tích lũy và rèn luyện các kỹ năng mềm, trải nghiệm thực tiễn, trang bị cho bản thân trở thành công dân toàn cầu.

EDUTOUR hợp tác dài lâu với tất cả những người có cùng tầm nhìn và giá trị, có năng lực và kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo, ứng dụng để mang đến những chương trình hướng nghiệm trải nghiệm chất lượng cho các bạn trẻ.