GIÁ TRỊ VĂN HÓA

GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA EDUTOUR

CAM KẾT

CHÍNH TRỰC

LÀM CHỦ

CÂN BẰNG

BIẾT ƠN

 

 

Commitment: Cam kết

Luôn nỗ lực bản thân 100% để đi đến kết quả và học từ những trải nghiệm thực tiễn. Luôn gắn kết cùng đội ngũ để đạt được mục tiêu chung và phát triển phẩm chất.

Integrity: Chính trực

Luôn làm theo những điều đúng đắn, tôn trọng sự thật.

Sẵn sàng học từ những sai lầm của bản thân.

Ownership: Làm chủ

Luôn chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của bản thân, cho những kết quả mà mình tạo ra. Luôn cải tiến và sáng tạo để tạo thêm nhiều giá trị bền vững cho chính mình – tổ chức và xã hội.  Luôn hoàn thiện bản thân để tốt hơn mình của ngày hôm qua, góp phần tạo dựng thế giới cân bằng và thịnh vượng.

Balance: Cân bằng

Luôn hài hòa giữa cái tôi và chúng ta, nhất quán giữa suy nghĩ và hành động, truyền đạt kiến thức gắn liền với thực tiễn, phát triển toàn diện trí tuệ – cảm xúc – thể chất, dành thời gian quý báu cho bản thân, gia đình và công việc.

Gratitude: Biết ơn

Luôn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những người xung quanh, và vui mừng thành công của bản thân cũng như thành công của khách hàng và đồng nghiệp, gia đình và xã hội.

Image by Gerd Altmann from Pixabay