MÔ HÌNH HƯỚNG NGHIỆP TRẢI NGHIỆM

Hướng nghiệp là bước quan trọng mà các bậc phụ huynh cùng với những người dẫn dắt, coach cần phải đối thoại cùng với con em trong giai đoạn lựa chọn ngành nghề cho tương lai.

Tư vấn hướng nghiệp sâu sắc sẽ giúp bạn trẻ có được sự chuẩn bị tốt nhất về ngành nghề trong mối tương quan với năng lực bản thân và nhu cầu nhân lực Việt Nam và của thế giới. Từ đó, các bạn trẻ sẽ vững vàng khi chọn cho mình nghề nghiệp phù hợp và nỗ lực học tập để trang bị các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21, trở thành Công dân toàn cầu hạnh phúc.

EDUTOUR cùng các bậc phụ huynh đóng vai trò là người bạn đồng hành với các bạn trẻ, cung cấp và phân tích thông tin để các bạn trẻ có sự lựa chọn phù hợp với góc nhìn toàn cảnh về nghề nghiệp, mạnh dạn đưa ra quyết định lớn của cuộc đời, dám chịu trách nhiệm, và nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục hoàn thiện bản thân theo những đổi mới của thế giới.

HƯỚNG NGHIỆP TRẢI NGHIỆM tại EDUTOUR sẽ MANG LỚP HỌC RA THỰC TIỄN, giúp cho các bạn trẻ:

  • Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp thông qua việc giúp các bạn trẻ hiểu chính bản thân và hiểu cuộc sống.
  • Kết nối giữa lý thuyết và ứng dụng với những trải nghiệm thực tiễn
  • Tích lũy và rèn luyện các kỹ năng mềm, trang bị cho bản thân trở thành công dân toàn cầu.

Thông qua các hoạt động hướng nghiệp, học sinh được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề phù hợp & rèn luyện phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương lai.

Cùng EDUTOUR trải nghiệm các hoạt động hướng nghiệp thực tế, các kết quả mà học sinh có thể đạt được sau khi tham gia chương trình.