TRẮC NGHIỆM TÍCH CÁCH & NGHỀ NGHIỆP

Các công cụ trắc nghiệm về tính cách và nghề nghiệp mang một ý nghĩa sâu sắc trong việc giúp các bạn trẻ và gia đình có thêm tham khảo hoặc gợi ý về bản thân. Từ đó, Edutour cùng đội ngũ tư vấn có thể hỗ trợ để giúp các bạn trẻ hiểu chính mình và tự tin quyết định con đường tương lại đang rộng mở.

SỞ THÍCH NGHỀ NGHIỆP HOLLAND

thực hiện test

TÍNH CÁCH MBTI

thực hiện test

THANG ĐO BỀN CHÍ

thực hiện test

Vui lòng đọc kỹ LỜI KHUYÊN KHI LÀM TRẮC NGHIỆM để có thể mang lại kết quả khách quan giúp định hướng gần nhất với bạn.

Hãy liên lạc Edutour khi bạn cần hỗ trợ.