QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Quy định về Tính Riêng Tư giải thích cách xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên website của EduTour. Trừ khi được ghi chú cụ thể khác, Quy định về Tính Riêng Tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ bạn một cách phi trực tuyến hoặc đến những website EduTour không liên kết với Quy định về Tính Riêng Tư này, hoặc những website bên thứ ba mà website EduTour có thể liên kết đến. Quy định về Tính Riêng Tư này và Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến là cơ sở để bạn truy cập thông tin trên website www.edutour.vn.

Vui lòng đọc Quy định  về Tính Riêng Tư này trước khi sử dụng website EduTour hoặc trước khi cung thông tin cá nhân cho chúng tôi.

ĐỊNH NGHĨA “THÔNG TIN CÁ NHÂN”

“Thông tin cá nhân” là thông tin nhận diện cá nhân bạn và thuộc quyền sở hữu của bạn, được bạn cung cấp cho chúng tôi qua website EduTour, bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại,…

CÁCH THỨC EDUTOUR THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn tương tác với www.edutour.vn, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn qua các hình thức bao gồm nhưng không giới hạn: tại các buổi tư vấn trực tiếp, qua điện thoại đến tổng đài, qua email bạn gởi đến các email của EduTour, qua mẫu thông tin cá nhân trên website, qua các sự kiện/ hội thảo do EduTour tổ chức hoặc đồng tổ chức, các trang mạng xã hội của EduTour (facebook, youtube,…), v.v…
 • Thu thập thụ động thông tin không nhận diện: website www.edutour có thể thu thập thông tin về những lần viếng thăm của bạn vào websites chúng tôi bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie và web beacon. Cookie là những file văn bản nhỏ được một website chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn. Web beacon (còn được tham chiếu như các file GIF, pixel hoặc Internet tag) giúp EduTour nhận diện một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Trình duyệt Internet của bạn tự động chuyển đến website EduTour một số những thông tin không nhận diện này như URL của website mà bạn vừa viếng thăm hoặc phiên bản trình duyệt đang chạy trên máy tính của bạn. 

CÁCH THỨC EDUTOUR SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

EduTour sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập được chủ yếu cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Để trả lời những câu hỏi của bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả cho bạn. 
 • Thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng về sản phẩm, dịch vụ,….
 • Cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ,….
 • Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ,…
 • Đào tạo, huấn luyện đội ngũ của EduTour.
 • Tuyển dụng nhân sự.

CÁCH THỨC EDUTOUR CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

EduTour không tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn cho các bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, có các trường hợp ngoại lệ:

 • Nhà cung cấp dịch vụ của EduTour. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ xử lý dữ liệu nhất định cho chúng tôi (giữ vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu được ủy quyền của chúng tôi). Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cá nhân hóa nội dung, gửi thư qua bưu điện và email, gửi tin nhắn văn bản (SMS), cung cấp hỗ trợ tiếp thị, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, cung cấp các dịch vụ kiểm tra gian lận, cung cấp dịch vụ sao lưu và dịch vụ khách hàng.
 • Khi chúng tôi thực sự tin rằng việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam và Quốc tế là cần thiết để ngăn chặn gian lận, tuân thủ luật, quy định và lệnh tòa án hiện hành cũng như tuân thủ các yêu cầu thông tin pháp lý hợp lệ từ các cơ quan đó.
 • Một số ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên và chia sẻ tin nhắn, ảnh, video, nội dung khác và liên kết với những người khác và/ hoặc tạo một hồ sơ có thể truy cập công khai cho tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ qua các mạng xã hội (facebook, youtube,…) khi bạn tham gia các trang mạng xã hội thông qua EduTour.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

EduTour không chủ định thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em (chúng tôi định nghĩa “trẻ em” là những người nhỏ hơn 18 tuổi) trên website EduTour. Chúng tôi không chủ định cho phép trẻ em liên lạc với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương pháp được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề này.

YÊU CẦU SỬA CHỮA HOẶC XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN KHỎI CÁC HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI

Với sự hỗ trợ của bạn, EduTour sẽ giữ cho thông tin cá nhân chính xác và cập nhật. Bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ, thay đổi hoặc sửa chữa thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về mong muốn của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo email huongnghieptrainghiem@edutour.vn

THỜI HẠN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

EduTour sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi vẫn còn cần thiết để hoàn tất những mục tiêu mà dựa theo đó thông tin đã được thu thập, tùy thuộc vào các thời hạn lưu trữ dữ liệu áp dụng cho EduTour theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

LIÊN HỆ VỚI EDUTOUR

Nếu bạn có các câu hỏi về phạm vi, việc sử dụng, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn ngừng tham gia trao đổi với EduTour, vui lòng gởi email đến huongnghieptrainghiem@edutour.vn.