TRẮC NGHIỆM SỞ THÍCH NGHỀ NGHIỆP HOLLAND

Nhà tâm lý học John Holland nghiên cứu đầu tiên vào Thế kỷ 70 chuyên về lĩnh vực nghề nghiệp. Thông qua 720 mẫu nghiên cứu dựa trên nền tảng có logic là hành vi, sở thích, điểm mạnh và phân loại thành 6 nhóm nghề nghiệp chung.

Ý nghĩa của trắc nghiệm: hỗ trợ người làm trắc nghiệm tìm hiểu năng lực tiềm ẩn bên trong của mình cho công việc tương lai.

Độ tin cậy: Trắc nghiệm Sở thích Nghề nghiệp của Holland dựa trên nghiên cứu thực tiễn và có sự tập trung về lĩnh vực nghề nghiệp. Trắc nghiệm này được Cục Quản lý Việc làm và Đào tạo của Bộ Lao động Hoa Kỳ sử dụng phiên bản cập nhật và mở rộng của mô hình RIASEC trong phần “Sở thích” của cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí O * NET (Mạng thông tin nghề nghiệp) kể từ khi thành lập trong cuối những năm 1990. Được sử dụng rộng rãi tại các trường học và các công ty tư vấn hướng nghiệp trên toàn thế giới.

THỰC HIỆN TEST (ENGLISH)

Thời gian hoàn thành dự kiến: 20-30 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

THỰC HIỆN TEST (TIẾNG VIỆT)

Thời gian hoàn thành dự kiến: 20-30 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LỜI KHUYÊN KHI LÀM TRẮC NGHIỆM

  • Thả lỏng suy nghĩ, thành thật với chính mình, chọn không gian yên tĩnh khi làm trắc nghiệm.
  • Các trắc nghiệm đều có những mặt cộng và mặt trừ.
  • Nên chọn những trắc nghiệm đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học với cỡ mẫu tin cậy.
  • Nên sử dụng những phiên bản trắc nghiệm có bản quyền.
  • Dự trên kết quả sau khi làm trắc nghiệm, nên tìm gặp những chuyên gia, người tư vấn, người khai vấn có UY TÍNH (TRUSTED) và ĐỦ CHUẨN (QUALIFIED) để được tư vấn sâu sắc.
  • Sử dụng kết quả bài trắc nghiệm mang tính tham khảo hiểu một phần về bản thân. Từ đó, người làm trắc nghiệm sẽ hiểu được thế mạnh, nhược điểm của mình để hoàn thiện bản thân hơn.
  • Người làm trắc nghiệm không nên đóng khung bản thân, mặc định bản thân theo kết quả bài trắc nghiệm, vì điều này có thể làm hạn chế tiềm năng phát triển của cá nhân.

Image by Free-Photos from Pixabay