TUYỂN DỤNG: Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC

Đối tác của EDUTOUR tuyển dụng

Vị trí: Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ Y TẾ CHLB ĐỨC

Quyền lợi

  • Cơ hội định cư Đức sau 4 năm
  • Đào tạo B2 tiếng Đức với học phí 0 đồng
  • Lương khởi điểm: 3,000 Euro
  • Lương thử việc: 2,350 Euro
  • Mức trợ cấp: 6,000 Euro

Thời gian nhận hồ sơ đến hết 31.12.2022
(Chương trình có thể hoàn tất trước thời hạn nếu đã đủ hồ sơ ứng viên)

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

EDUTOUR tuyển dụng
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
CV (*) (tải file doc., dung lượng dưới 500kb)
Vui lòng upload định dạng file Word
Vui lòng chọn file
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ ứng tuyển cùng EDUTOUR, Bạn Đồng ý rằng:

Bạn đã đọc kỹ, tôn trọng và thực hiện theo Quy định của Tuyển dụng của EDUTOUR; Điều khoản Sử dụng website & Quy định Bảo mật.