Hướng Nghiệp Học Đường – Trường THPT Hùng Vương TP.HCM, tháng 2.2022

27.02.2022

EDUTOUR đã cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đến tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh trường THPT Hùng Vương Tp.HCM.