Talkshow Hướng nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp

EduTour phối hợp cùng trường THPT Bùi Thị Xuân Tp.HCM và các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, tổ chức Talkshow Hướng nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp.

Với sự tham gia của 7 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Đối tượng tham dự: học sinh lớp 12

Thời gian: 8h30-10h00 sáng

Ngày: 3&4/5/2021 (thứ hai, thứ ba)

Địa điểm: Hội trường, trường THPT Bùi Thị Xuân, Tp.HCM

Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH

  • Giúp học sinh hiểu yêu cầu năng lực và kỹ năng cần có mà Doanh nghiệp tìm kiếm ở người lao động
  • Nắm bắt cơ hội học việc thực tiễn tại các doanh nghiệp
  • Cung cấp tổng quan nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp và thị trường lao động Việt Nam

NỘI DUNG TALKSHOW

  • Các doanh nghiệp giới thiệu ngành nghề, lĩnh vực của tổ chức trong mối tương quan với nhu cầu nền kinh tế và xã hội.
  • Giới thiệu các yêu cầu thực tiễn cần có ở người lao động, những thế mạnh và hạn chế ở các bạn trẻ để chuẩn bị cho việc chọn lựa nghề nghiệp tương lai.
  • Phân tích những kỹ năng và năng lực cần có ở người lao động trong thế kỷ 21.

 

Image by lee diem lee from Pixabay