TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP THỰC TIỄN – LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM, tháng 11/2020

Vào ngày thứ bảy, 28/11/2020, tại Làng Trẻ em SOS Việt Nam – cơ sở Đà Lạt đã diễn ra chương trình “Trải nghiệm hướng nghiệp thực tiễn” do Công ty Education Tour kết hợp với ban giám đốc của Làng Trẻ em SOS Việt Nam – cơ sở Đà Lạt thực hiện. Chương trình được thực hiện với mục tiêu chính là cho các bạn trẻ cơ hội được trải nghiệm nghề nghiệp một cách chân thật và hiểu thêm về ngành nghề mà bản thân lựa chọn trong tương lai. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ Eucation Tour giàu kinh nghiệm, chương trình hướng nghiệp đã đạt được kết quả thành công đúng với mục tiêu đặt ra: các bạn học sinh của làng đã hiểu và đưa ra các quyết định lựa chọn học nghề phù hợp hướng đến sự thành công cho tương lai .

Chọn mũi tên trái phải để xem toàn bộ Album.